Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://fashionshopz.cz. Jsme e-shop s oblečením a módními doplňky.
IČO: 09315811
Jsme plátci DPH. Veškeré ceny v obchodě jsou v českých korunách a včetně DPH.

Objednávky

  • přes internetový obchod www.fashionshopz.cz

  • speciální požadavky přes email fashionshopz@email.cz

 

Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami firmy FashionShopZ a bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění.

 

Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce:

 

kartou, platbou online nebo poukázkou, jejíž hodnotu použije na objednané výrobky. Hodnota poukázky nemůže pokrývat náklady na dopravu, ani jiné poplatky fashionshopz.cz. Odečtení hodnoty poukázky od ceny produktů následuje automaticky.

Doprava

K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky:

Zásilkovna.cz

  • 65 Kč při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Zásilkovnou (na výdejní místo)

  • 99 Kč při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Zásilkovnou (doručení na adresu)

Česká pošta s.p.

  • 139 Kč při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Českou poštou s.p. (balík do ruky)

Zasílání na Slovensko

Zásilkovna

  • 4 Eura při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Zásilkovnou (na výdejní místo)
  • 5 Eura při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Zásilkovnou (doručení na adresu)

Vyřízení objednávky

V případě zvolení platby on-line nebo kartou bude objednávka přijata k vybavení ve chvíli potvrzení rezervace dostatečných prostředků na bankovním účtu Zákazníka.

Expedice zboží následuje v termínu 1 – 5 pracovních dnů od obdržení platby na bankovní účet. Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob.

Omezení a práva

Zásilka zboží je omezena pro území České Republiky.

Cena poštovného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě.

Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy). Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky.

 

Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím na adresu fashionshopz, Za humny 331, Zlín 76314. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy fashionshopz obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

Fashionshopz může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou s.p. na adresu fashionshopz – Denisa Fráňová, Za humny 331, Zlín 76314 (ne na dobírku) . Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Zákazník musí vyplnit náhradní doklad, který je ke stažení na internetových stránkách fashionshopz. (Zde v odkazu)

Odeslání vraceného zboží v původním obalu spolu s dokladem pro vrácení zboží, který zákazník obdržel se zásilkou, může vyřizování věci urychlit, není to však jeho povinnost.

Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může fashionshopz uplatnit vůči Kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu.

Odstoupení a případné reklamace

V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pohledávka za vrácené zboží bude uhrazena bankovním převodem na určený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byla provedena platba, anebo formou nákupní poukázky pro využití při dalších nákupech v případě, že zákazník zvolí tuto formu úhrady pohledávky za vrácené zboží. Neexistuje možnost výměny vráceného zboží za jiné.

 

Fashionshopz vynakládá veškerou snahu, aby zboží dodané spotřebiteli bylo bez vad a v souladu s podanou objednávkou. Fashionshopz je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou.

V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva :

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) právo na odstranění vady opravou věci,

c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) právo odstoupit od smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku ( zákon číslo 89/2012 Sb. ),a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele ( zákon číslo 634/1992 Sb.)

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Vadné zboží je třeba zaslat na adresu fashionshopz – Denisa Fráňová, Za humny 331, Zlín 76314 a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka. Reklamační protokol může být předán fashionshopz v libovolné podobě, při čemž jeho zaslání spolu s reklamovaným zbožím může urychlit proces vyřízení reklamace.

V případě uznání nároků jako oprávněných, vrací fashionshopz reklamujícímu rovněž vzniklé náklady na dodání reklamovaného zboží na základě jím předloženého dokladu o jejich vynaložení, v případě nepředložení tohoto dokladu, ve výši nejlevnějšího způsobu dodávky nabízeného fashionshopz.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů, fashionshopz uvádí aktivní přípoj k platformě ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů u fashionshopz naleznete zde.

Zodpovědný orgán

Fashionshopz.cz
Za humny 331
Zlín, 76314
Denisa Fráňová